Jak zacházíme s osobními údaji

Stručně jasně

Pravidla zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře nám dovolujete využívat poskytnuté osobní údaje v naší databázi a zpětné kontaktování po dobu jednoho roku. Vše samozřejmě podléhá příslušnému zákonu a týká se pouze společnosti Story TLRS.

Vaše práva

Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a kdykoliv máte právo tento souhlas písemně odvolat. Stačí odeslat žádost na naši adresu.

Zároveň máte právo na:

  • Informaci o zpracování svých osobních údajů

  • Vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů

  • Právo požadovat přijetí opatření k nápravě, především provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů

  • Opravu nepřesných osobních údajů

  • Výmaz osobních údajů

  • Omezení zpracovávání osobních údajů

  • Přenositelnost údajů jinému správci

Nebo se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde vám sdělí další podrobnosti.

Tím, že odešlete formulář, souhlasíte se zpracováním podle zmíněných pravidel.

Právně správně

Pravidla zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů společností Story TLRS s.r.o., IČO: 041 60 754, se sídlem Americká 415/36, Praha 2 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243445 (dále jen „Story TLRS“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů, tedy e-mailové adresy nebo telefonu (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany Story TLRS či zařazení do databáze uchazečů Story TLRS na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným Story TLRS. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat Story TLRS o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané Story TLRS jsou přísně důvěrné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel.